Profesjonalne urządzenia do uzupełnienia ciągu transportowego to maszyny techniczne specjalnego zastosowania, które z racji pełnionych funkcji, wymagają regularnych przeglądów technicznych oraz zazwyczaj stałej formy nadzoru. Tak się dzieje np. w przypadku ładowarek i wyładowarek okrętowych czy zwałowarek. Ograniczonej formie nadzoru technicznego podlegają np. podajniki śrubowe, łańcuchowe, obrotowe czy wstrząsowe oraz pneumatyczne urządzenia transportowe służące do przenoszenia materiałów masowych w formie niezbrylonej, luzem.

Rodzaje profesjonalnych urządzeń do uzupełnienia ciągu transportowego

Pośród najczęściej wymienianych rodzajów urządzeń do profesjonalnego ciągu transportowego wymienia się zazwyczaj wyładowarki, które wykorzystywane są do rozładunku wagonów na kolei oraz okrętów morskich. Drugim rodzajem urządzeń są ładowarki do wagonów i okrętów. W górnictwie odkrywkowym stosuje się z powodzeniem zwałowarki. Są to profesjonalne maszyny pozwalające na zwałowanie, czyli przenoszenie na duże odległości materiałów o wyjątkowo wysokiej masie, dzięki długim wysięgnikom. Zwałowanie może mieć miejsce zarówno nadpoziomowo, czyli na dużych wysokościach, jak i podpoziomowo. Stanowią one jeden z trzech kluczowych elementów zespołu KTZ (koparki, przenośników taśmowych i zwałowarki).

Zastosowanie najczęściej wykorzystywanych rodzajów przenośników

Przenośniki typu Redlery stosowane są do transportowania w dwóch kierunkach poziomym i ukośnym. Znajdują zastosowanie przy różnego rodzaju materiałach sypkich (nasiona roślin strączkowych, zbóż), zazwyczaj wykorzystywane są w przetwórstwie spożywczym. Przenośniki tego typu wykonywane są ze stali nierdzewnej, znane są też pod nazwą przenośników łańcuchowych. Przenośniki taśmowe to drugi popularny rodzaj maszyn o prostej budowie i szerokim zastosowaniu w poziomie lub pod kątem, mogą posiadać zbieraki lub falbany boczne zbierające materiał.

Innymi rodzajami urządzeń do uzupełniania ciągu transportowego są podajniki, wyciągi skipowe.