Home » » Wagi porcjujące

Wagi porcjujące

Opis
Dane techniczne
Zapytaj Nas

Wagi zbiornikowe automatyczne odważające (sumujące) lub porcjujące służą do sumowania masy strumienia materiału w ciągach technologicznych. Mogą być ponadto stosowane do rozliczeń handlowych przy załadunku/rozładunku samochodów i wagonów kolejowych

Waga sprzężona z przenośnikami taśmowymi może służyć do rozładunku/załadunku statków z materiałami masowymi (zboża, cukier, nawozy, itp.).

Układy umożliwiają samoczynne odważanie zaprogramowanych porcji materiałów ciekłych. Zaprogramowane porcje są ważone oddzielnie, a wynik ważenia materiału jest podawany jako suma mas odważonych porcji.

Wyniki poszczególnych ważeń lub ich bilanse mogą być wydrukowane.

Układy mogą być zainstalowane w ciągu produkcyjnym i być włączane w zakładowy system automatyki przemysłowej oraz współpracować z komputerem. Mogą także pracować jako urządzenia autonomiczne.

Wykonujemy także wagi automatyczne zbiornikowe odważające i sumujące kilka gatunków materiałów ciekłych.

  • Wersja I
  • Układ ze zbiornikiem płynu zawieszonym na przetwornikach tensometrycznych
  • Wersja II
  • Układ realizujący dozowanie dwóch zaprogramowanych porcji cieczy z pneumatycznym ich transportem do mieszarki
Zakres pomiarowyod 1kg do 3Mg(t)
Dokładność odczytud= 0,5g ÷ 1kg
Wydajnośćdo 300Mg(t)/h
Zasilanie elektryczne230/400V 50Hz
Zasilanie pneumatyczne0,6MPa (pneumatyczny zawór spustowy)
Wykonanieze stali konstrukcyjej lub nierdzewnej
Funkcje dodatkowebilansowanie mas odważonych, zapis do bazy danych w komputerze