Home » » Wagi odważające (sumujące)

Wagi odważające (sumujące)

Opis
Dane techniczne
Zapytaj Nas

Wagi zbiornikowe automatyczne odważające (sumujące) lub porcjujące służą do sumowania masy strumienia materiału w ciągach technologicznych. Mogą być ponadto stosowane do rozliczeń handlowych przy załadunku/rozładunku samochodów i wagonów kolejowych

Waga sprzężona z przenośnikami taśmowymi może służyć do rozładunku/załadunku statków z materiałami masowymi (zboża, cukier, nawozy, śruta, pelet, itp.).

Układ wagowy umożliwia samoczynne odważanie zaprogramowanych porcji materiałów sypkich. Zaprogramowane porcje są ważone oddzielnie, a wynik ważenia materiału jest podawany jako suma mas odważonych porcji.

Wyniki poszczególnych ważeń lub ich bilanse mogą być wydrukowane.

Wykonujemy także wagi automatyczne zbiornikowe odważające i sumujące kilka gatunków materiałów sypkich.

Układ wagowy może być zainstalowany w ciągu produkcyjnym i być włączony w zakładowy system automatyki przemysłowej oraz współpracować z komputerem. Może także pracować jako urządzenie autonomiczne.

Zakres pomiarowyod 1kg do 3Mg(t)
Dokładność odczytud = 0,2g; 0,5g lub 1g
Wydajnośćdo 300Mg(t)/h
Zasilanie elektryczne230/400V 50Hz
Zasilanie pneumatyczne0,6MPa (pneumatyczny zawór spustowy)
Wykonanieze stali konstrukcyjej lub nierdzewnej
Funkcje dodatkowebilansowanie mas odważonych, zapis do bazy danych w komputerze