Wagi Automatyczne

Wagi automatyczne to nowoczesne urządzenia pozwalające na automatyczne odważanie mas produktów w cyklu ciągłym. Ich skuteczność opiera się na dokładnym, szybkim i niezwykle uniwersalnym sterowniku wagowym.

Wagi automatyczne umożliwiają m.in.:

  • przeładunek towarów sypkich czy ciekłych z mierzeniem i sumowaniem ciężaru
  • wydawanie określonych porcji towarów dzięki uzyskaniu odpowiedniej wagi
  • precyzyjne sterowanie całym procesem dozowania
  • napełnianie worków i innych opakowań określoną porcją produktu

Istnieją dwa typy wag automatycznych:

  • Wagi automatyczne porcjujące – Służą głównie do sumowania masy strumienia materiałów w ciągach technologicznych. Stosuje się je często do skutecznych i wygodnych rozliczeń handlowych przy rozładunku i załadunku wagonów kolejowych, statków czy samochodów dostawczych. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom technologicznym możliwe jest samoczynne odważanie zaprogramowanych porcji materiałów ciekłych. Wagi automatyczne porcjujące mogą procować nie tylko jako autonomiczne urządzenia, ale także współpracując z istniejącą infrastrukturą przemysłową.
  • Waga automatyczna odważająca – Wagi automatyczne sumujące lub odważające zbierają dane o masie strumienia materiałów w ciągach technologicznych. Znajdują zastosowanie w rozliczeniach handlowych. Możliwe jest zamówienie wagi, która odważa i sumuje kilka gatunków sypkich materiałów. Układ wagowy daje możliwość bezobsługowego odważania określonych porcji produktów.
waga automatyczna

Adres

Biologiczna 7,
80-298 Gdańsk

Telefon

Michał Jabłoński
+48 602 171 201

Adres Email