Wagi Zbiornikowe

Wagi zbiornikowe przeznaczone do ważenia materiałów sypkich, półpłynnych i płynnych pracujące systemie sumowania lub różnicowym (ubytku masy).

Budowa, kształt zbiornika i zawór spustowy dostosowany do potrzeb użytkownika z uwzględnieniem charakterystyki ważonego materiału.

  • Stanowisko wagowe umożliwia automatyzację i zapewnia aseptyczność realizowanych procesów naważania surowców w wytwórniach leków.
  • Przeznaczone jest do zainstalowania w ciągu produkcyjnym, może być włączone w zakładowy system automatyki oraz sieć komputerową. Może także pracować jako stanowisko autonomiczne.

Możliwość szybkiej wymiany zespołu dozującego (podajniki ślimakowe) w celu ich mycia lub zmiany asortymentu dozowanego surowca. Pełne zabezpieczenie aseptyczności procesu naważania składników. Możliwość programowania przez Użytkownika receptur naważanych składników wraz z bilansowaniem, wydrukiem i archiwizacją. Komunikacja z panelem operatorskim w języku polskim. Sygnalizacja przekroczeń parametrów metrologicznych naważanych surowców.

Adres

Biologiczna 7,
80-298 Gdańsk

Telefon

Michał Jabłoński
+48 602 171 201

Adres Email